Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych wielu organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych pozwala nam w sposób profesjonalny prowadzić działalność rachunkowo-księgową oraz wspierać naszych klientów w ich rozwoju.

strona główna

Witamy na stronie biura rachunkowego eMDi - Marcin Długosz

Biuro rachunkowe eMDi funkcjonuje od 2002 roku specjalizując się w obsłudze organizacji pozarządowych.

Obsługujemy wszystkie organizacje III sektora (NGO) fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz powiązane (osobowo lub kapitałowo) podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne na terenie całego kraju. Oferujemy kompleksowe usługi księgowo kadrowe oraz doradztwo gospodarcze świadczone w lokalu Biura lub w siedzibie Klienta oraz konsultacje i nadzory nad pracownikami Klienta.

Dodatkowo oferujemy dla Państwa wsparcie w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji i grantów od krajowych i zagranicznych instytucji wspierających.

Zawierając umowę z biurem zyskują Państwo:

 • redukcja kosztów utrzymania księgowości
 • stałe miesięczne przewidywalne opłaty z tytułu świadczenia usług
 • pełna odpowiedzialność cywilna za błędy (OC biura)
 • optymalizacje podatkowe
 • raporty finansowe

Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi owocuje doskonałą znajomością III sektora, umożliwiającą profesjonalną obsługę rachunkowo- księgową oraz wsparcie w zakresie optymalizacji podatkowych jak również wsparcie w procesach decyzyjnych w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą.

Dla organizacji pozyskujących dotacje i granty oferujemy:

 • Wsparcie etapu budżetowania nowych projektów np. analiza potrzeb i zaangażowania zasobów kadrowych i rzeczowych na rzecz projektu.
 • Analiza możliwości zmian, optymalizacja budżetów już realizowanych;
 • Konstrukcja planu kont oraz sposobu rejestrowania danych w systemie finansowo-księgowym dla zapewnienia jak największej użyteczności rejestrowanych danych na potrzeby księgowości, sprawozdawczości i rozliczenia projektu;
 • Dostosowanie polityki rachunkowości i innych regulacji wewnętrznych (np. obieg dokumentów, dokumentacja kadrowa) do wymogów projektów oraz w celu podniesienia sprawności działania organizacji i stworzenia spójnego systemu danych;
 • Opracowanie metodologii i narzędzi do kalkulacji wydatków finansowanych z różnych źródeł (szczególnie ważne w przypadku wydatków personalnych);
 • Przygotowanie dodatkowych narzędzi takich jak arkusze kalkulacyjne i/lub bazy danych, które w przypadku projektów o dużej ilości danych są w praktyce niezbędne do sprawnego administrowania projektem, a zwłaszcza do: kontroli realizacji budżetu, planowania wydatków w czasie, sprawozdawczości projektowej, różnego rodzaju analiz;
 • Dodatkowe usługi: szkolenia/konsultacje z zastosowania MS Excel i Access, przetwarzanie i scalanie danych i organizacja danych, np.: korespondencja seryjna, inne raporty na zamówienie.

Jeśli pragniecie Państwo uszczegółowić zapytanie,
prosimy o wypełnienie formularza.

formularz